پارک حکیم نظامی گنجوی یا پارک سنجد تبریز پارکی محلی در منطقه توانیر

پارک حکیم نظامی گنجوی یا پارک سنجد یکی از پارک‌های محلی تبریز در منطقه ولیعصر است. این پارک محلی که در میان افراد محلی پارک ایده‌لی (و گاهاً ایده‌لیخ) نیز نامیده می‌شود، فضای سبز مناسبی در نزدیکی پارک ولیعصر تعبیه نموده است که در روزهای شلوغ و یا وقتی که نمی‌خواهید در پارک ولیعصر اطراق کنید، می‌توانید به این محل مراجعه کنید. البته انتظار امکانات و زیبایی خاصی از این محل نداشته باشید، چراکه این پارک تنها به منزله یک فضای سبز و برای کاربرد محلی طراحی و ارائه شده است. این پارک حاوی سرویس بهداشتی بوده و در نزدیکی رستوران جلالی سردرود و جنب دانشکده توانبخشی تبریز واقع شده است. پارکِ مذکور در محله ولیعصر، بلوار توانیر، تقاطع خیابان نظامی واقع شده است که در مقابل آن یک پل عابر پیاده برای دسترسی آسان‌تر از آن سوی بلوار تعبیه شده است. برای راحتی بیشتر می‌توانید بر روی نقشه عنوان دانشکده توانبخشی تبریز در منطقه توانیر را جست‌وجو کنید، زیرا پارک سنجد در همسایگی دانشکده قرار گرفته است. توجه داشته باشید که یک پارک هم‌نام دیگر در منطقه آخر شهناز (شریعتی) با نام پارک حکیم نظامی گنجوی واقع شده است که نباید با این پارک در منطقه توانیر ولیعصر اشتباه شود.

نمایی از پارک حکیم نظامی گنجوی یا پارک سنجد - عکس از محمود مولوی، کاربر foursquare
نمایی از پارک حکیم نظامی گنجوی یا پارک سنجد - عکس از محمود مولوی، کاربر foursquare

پارک حکیم نظامی گنجوی (توانیر) یا پارک سنجد یکی از پارک‌های محلی تبریز در منطقه ولیعصر است. این پارک محلی که در میان افراد محلی و در زبان ترکی پارک ایده‌لی (و گاهاً ایده‌لیخ) نیز نامیده می‌شود، فضای سبز مناسبی در نزدیکی پارک ولیعصر تعبیه نموده است که در روزهای شلوغ و یا وقتی که نمی‌خواهید در پارک ولیعصر اطراق کنید، می‌توانید به این محل مراجعه کنید. البته انتظار امکانات و زیبایی خاصی از این محل نداشته باشید، چراکه این پارک تنها به منزله یک فضای سبز و برای کاربرد محلی طراحی و ارائه شده است و در ایام آخر هفته معمولاً مراجعه زیادی دارد. این پارک حاوی سرویس بهداشتی بوده و در نزدیکی رستوران جلالی سردرود و جنب دانشکده توانبخشی تبریز واقع شده است.

توجه داشته باشید که یک پارک هم‌نام دیگر در منطقه آخر شهناز (شریعتی) با نام پارک حکیم نظامی گنجوی واقع شده است که نباید با این پارک در منطقه توانیر ولیعصر اشتباه شود.