پیشرفت پروژه یوردوز

با توجه به اینکه فعالیت‌های دانشنامه یوردوز در جهت معرفی شهر تبریز در محورهای بسیار گسترده‌ای تعریف شده‌اند، برای اینکه بتوانیم بخش‌های کامل سیستم و کارهایی که در حال انجام هستند را به شما مخاطبان عزیز اطلاع‌رسانی کنیم، این برگه تعبیه شده است.

هدف ما از این صفحه، که صفحه‌ی پیشرفت پروژه یوردوز نامگذاری شده است، این است که مرحله به مرحله و نقطه فعالیت فعلی سیستم را مشخص کرده و همواره آن را به روزرسانی کنیم. هم‌میهنان، هم‌وطنان و همشهریان عزیز همواره می‌توانند در پیشرفت پروژه به ما کمک کرده و در هریک از زمینه‌های تعریف شده با ما همکاری نمایند. در ادامه به شکل مجزا بخش‌های سامانه به همراه اقدامات لازم به شکل گزارش کار آمده است.

آماده‌سازی زیرساخت فنی و ساختار صفحات سیستم

با اینکه ظاهر و زیرساخت فنیِ یوردوز با گذر زمان تغییرات بسیار زیادی را به خود دیده است، ولی هم‌اکنون با پیشرفت پروژه و نیازهای اساسی ایجاد شده و همچنین تولید و تکمیل محتوای بخش‌های مورد نظر، نیاز دیدیم زیرساخت ظاهری و فنیِ سایت را از نظر ساختاربندی و دسته‌بندی محتوا، و تجمیع و دسته‌بندیِ کلی نوشته‌ها متحول کنیم و مدتی است فعلاً بر روی همین بخش تمرکز داریم.