آرشیو محتوای مربوط به ساختمان‌های مهم تبریز

ساختمان مرکزی شهرداری تبریز در ابوریحان - عکس از حساب اینستاگرامی masoumeh_dehgan
ساختمان‌های مهم تبریز

ساختمان مرکزی شهرداری تبریز در چهارراه ابوریحان

تا همین چند سال اخیر میدان ساعت و عمارت برج ساعتی که در مرکز شهر می‌بینید مرکز اداری و رسمی شهرداری تبریز بود. تا اینکه در چند سال اخیر یک ساختمان دیگر با فاصله‌ای نسبت زیاد در نزدیکی میدان ابوریحان بنا شد که از نظر مساحت و بزرگی بسیار بزرگ‌تر از عمارت شهرداری مرکز است. این ساختمان با توجه به مساحت بزرگ‌تری که دارد بهتر در خدمت همشهریان خواهد بود. ساختمان قبلیِ شهرداری واقع در میدان ساعت بعد از ۷۵ سال به موزه شهر تبدیل شده است و بازدید از آن حتماً پیشنهاد می‌شود.

مطالعه کامل »