بررسی آماری جمعیت تبریز به صورت تفکیک شده بر اساس آخرین آمار رسمی

در این صفحه فقط یک هدف را دنبال می‌کنیم، و آن هدف پاسخ به این سوال ساده است: جمعیت تبریز چقدر است؟ برای تهیه محتوای این صفحه سعی کرده‌ایم از اطلاعات دقیق و معتبر ارائه شده از سازمان‌های مرجع این امر استفاده کنیم. یکی از این منابع درگاه ملی آمار است که بخش عمده محتوای مربوط به جمعیت تبریز و حومه بر اساس آمار ارائه شده از این درگاه استخراج و بیان گردیده است.

خلاصه جمعیت تبریز

طبق آخرین نتیجه سرشماری در سال 1395، جمعیت کل استان آذربایجان شرقی 3،909،652 نفر در 1،223،028 خانوار عنوان شده است. همچنین نتیجه این سرشماری برای شهرستان تبریز به صورت خلاصه به شرح زیر است:

 • جمعیت تمام بخش‌های شهرستان تبریز: 563،660 خانوار، 1،773،033 نفر، 897،157 مرد، 875،876 زن
 • جمعیت بخش مرکزی شهرستان تبریز: 548،605 خانوار، 1،724،369 نفر، 872،252 مرد، 852،117 زن
 • جمعیت بخش خسروشهر: 15،054 خانوار، 48،663 نفر، 24،904 مرد، 23،759 زن
 • جمعیت شهر تبریز: 497،898 خانوار، 1،558،693 نفر، 786،661 مرد، 772،032 زن

نرخ رشد جمعیت

همچنین یکی از محاسبات مهمی که در خصوص جمعیت هر شهر و منطقه‌ای وجود دارد نرخ رشد جمعیت است. طبق آخرین آمار سرشماری منتشر شده، نرخ رشد جمعیت کل استان آذربایجان شرقی 0.97 درصد است که نسبت به میانگین کل کشور (1.24 درصد) و همچنین نرخ رشد تاریخی شهر تبریز پایین است که کمی نگران‌کننده است.

از جمله علل نرخ پایین رشد جمعیت استان الگوهای زاد و ولد با نرخ پایین، و میزان بالای مهاجرت از تبریز به شهرهای دیگر عنوان می‌شود که به همین دلیل نرخ رشد جمعیت تبریز همواره نسبت به میانگین رشد کل کشور پایین‌تر است.

آمارهای جمعیتی غیر رسمی

ممکن است در سرتاسر اینترنت برای عبارت‌هایی همچون جمعیت تبریز در سال 99، یا جمعیت تبریز در سال 98 و الی آخر اطلاعاتی آماری کسب کنید. نکته قابل توجه در خصوص این آمارها این است که تمام آن‌ها بر اساس تخمین‌هایی است که بر اساس نرخ رشد جمعیت کشور، و استان، و شهر در طول سرشماری‌های انجام شده در سال‌های گذشته ارائه می‌شوند. منبع اکثر این آمارها داده‌های ارائه شده از مرکز مطالعات جمعیتی ملل متحد است که نمونه‌ای از آن را در این لینک می‌توانید مشاهده نمایید. همانطور که در این نمونه نیز مشاهده می‌شود، جمعیت تبریز و اکثر شهرهای ایران و جهان طبق تخمین‌ها و نرخ‌های به دست آمده از سرشماری‌های گذشته انجام می‌شود و به هیچ وجه بر اساس سرشماری‌های رسمی انجام شده از سوی مرکز رسمی آمار ایران نیست.

البته ناگفته نماند که این اطلاعات اشتباه نیستند، بلکه تخمینی هستند که بر اساس نرخ رشد جمعیت رسمی سرشماری‌های قبلی به دست آمده‌اند که برای تعیین حدود جمعیت یک منطقه به کار برده می‌شوند. به همین دلیل ممکن است اختلافاتی نیز در میان این آمارها مشاهده شود که کاملاً طبیعی است.

رتبه شهر تبریز نسبت به سایر شهرهای ایران

شهر تبریز همواره یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران بوده و در طول تاریخ رتبه آن از لحاظ جمعیت از اول تا ششم متغیر بوده است. بطوریکه شهر تبریز در سال 1247 رتبه اول و پرجمعیت‌ترین شهر ایران را داشت. به تدریج در سال 1269 علی رغم دو برابر شدن جمعیت شهرستان تبریز و تهران، ولی رتبه دوم را کسب کرد. سپس در سال 1345، جمعیت شهرهای اصفهان و مشهد از تبریز بیشتر شده و تبریز رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. در سال 1390 طبق سرشماری صورت گرفته جمعیت شهر کرج نیز از تبریز پیشی گرفته و تبریز به رتبه پنجم رسید. در سال 1395 نیز جمعیت شهر شیراز افزایش یافته و تبریز را به جایگاه ششم منتقل کرد.

هم‌اکنون، پس از سال 1397 که 7 روستای اطراف نیز به بخش‌های تبریز اضافه شدند، جمعیت تبریز بر مبنای تقسیمات کشوری دوباره افزایش یافته و رتبه چهارم را از نظر جمعیت به خود اختصاص داده است. همچنین تبریز همواره پرجمعیت‌ترین شهر منطقه شمالغرب کشور است.

حوزه‌های آماری و رسمی جمعیت تبریز

جمعیت تبریز، بخش‌ها، شهرها و روستاهای مختلف بخش‌های سه‌گانه تبریز بر اساس آمار عمومی و در دسترس سرشماری‌های رسمی انجام شده به ترتیب اجرای سرشماری به شرح زیر است. توجه داشته باشید که آخرین سرشماری رسمی انجام شده به سال 1395 شمسی برمی‌گردد، و طبق برنامه 10 ساله، سرشماری بعدی در سال 1405 صورت خواهد پذیرفت. نکته دیگر در خصوص این آمار اینکه بخش باسمنج در سال 1400 به عنوان بخش سوم به شهر تبریز الحاق شده است، و بنابراین در سرشماری‌های انجام شده تاکنون جمعیت مجزای بخش باسمنج (به جز شهر و روستاهای اطراف آن به صورت تفکیک شده) وجود ندارد.

جمعیت تبریز در سال 1395

در جدول زیر جمعیت تفکیکی بخش‌های مختلف تبریز بر حسب حوزه‌های آماری و اطلاعات استخراج شده از نتایج آخرین سرشماری رسمی ایران در سال 1395 ارائه گردیده است.

بخش

شهر/دهستان

آبادی/منطقه

خانوار

جمعبت

مرد

زن

کل

کل

کل

563,660

1,773,033

897,157

875,876

مرکزی

 

 

548,605

1,724,369

872,252

852,117

آجیچای

 

13,752

46,054

23,926

22,128

کجوار

1,881

6,001

3,170

2,831

فخراباد

0

0

0

0

باغ معروف

3,695

12,068

6,291

5,777

مايان سفلي

1,965

6,596

3,417

3,179

قزل ديزج

365

1,580

820

760

مايان عليا

842

2,871

1,489

1,382

شهرک صنعتي چرم شهر

 

 

 

 

سهلان

1,036

3,664

1,876

1,788

الوارسفلي

2,066

6,916

3,550

3,366

خواجه ديزج

616

1,944

1,005

939

الوارعليا

480

1,761

959

802

اوغلي

805

2,651

1,348

1,303

اسپران

 

4,278

14,393

7,423

6,970

اناخاتون

2,368

8,288

4,285

4,003

اغاج اوغلي

48

161

89

72

اقداش

49

149

74

75

اسايشگاه باباباغي

122

322

162

160

سفيدان عتيق / داش اسپران/

72

268

139

129

شيرينجه

0

0

0

0

نوروزاباد

0

0

0

0

ينگي اسپران / سفيدان جديد/

1,092

3,515

1,799

1,716

گمانج سفلي

39

135

62

73

اولي

220

695

354

341

کزنق / کترنق/

37

127

68

59

گمانج عليا

77

225

116

109

گوي بلاغ بالا

0

0

0

0

گوي بلاغ پايين

23

73

35

38

مشيراباد

10

41

25

16

نصرت اباد / قره قوزي/

42

147

81

66

کردکندي

9

33

18

15

گلوجه

63

191

102

89

گلزار

7

23

14

9

ميدان چاي

 

17,411

56,677

29,073

27,604

سفيده خوان /اسپرج خوان /

662

1,929

980

949

ليقوان

1,543

5,122

2,567

2,555

بيرق

1,085

3,498

1,834

1,664

هروي

890

2,861

1,485

1,376

چاوان

737

2,457

1,252

1,205

شادبادمشايخ

1,765

5,524

2,814

2,710

فتح اباد

506

1,616

791

825

شادبادعليا

675

2,229

1,128

1,101

زرنق

715

2,415

1,224

1,191

باغ يعقوب

252

815

422

393

جانقور

285

958

479

479

حاج عبدال

296

937

473

464

ديزج ليلي خاني

878

2,875

1,483

1,392

کندرود

2,671

8,518

4,427

4,091

نعمت اباد

618

1,898

972

926

کرکج

2,503

8,496

4,399

4,097

ارپادره سي

322

1,033

541

492

گوار

32

114

55

59

ملک کيان

352

1,216

633

583

طويقون

81

284

145

139

استيار

137

496

257

239

اسکندر

382

1,301

669

632

کلوکدرق

24

85

43

42

سردصحرا

 

1,847

6,121

3,147

2,974

ورنق

149

471

236

235

کرجان

154

469

238

231

اسنجان

437

1,745

907

838

انرجان

243

909

485

424

هزه بوران

267

834

418

416

زينجناب

597

1,693

863

830

باسمنج

3,890

12,692

6,609

6,083

تبريز

497,898

1,558,693

786,661

772,032

سردرود

9,529

29,739

15,413

14,326

منطقه 1

68,898

218,647

112,628

106,019

منطقه 2

62,348

196,507

96,588

99,919

منطقه 3

74,267

229,474

115,934

113,540

منطقه 4

102,481

315,183

158,698

156,485

منطقه 5

40,273

126,124

63,484

62,640

منطقه 6

31,917

98,910

50,346

48,564

منطقه 7

49,419

155,872

78,930

76,942

منطقه 9

202

634

322

312

منطقه 10

57,902

187,958

95,530

92,428

منطقه 8

10,191

29,384

14,201

15,183

خسروشاه

 

 

15,054

48,663

24,904

23,759

تازه
کند

 

3,167

10,401

5,400

5,001

قره تپه / قشلاق قره تپه/

159

486

241

245

ساتللو

410

1,470

775

695

نوجه ده

686

2,397

1,213

1,184

اخوله

874

2,826

1,480

1,346

بارانلو

400

1,242

647

595

سعيدبيگ

0

0

0

0

تازه کند

638

1,980

1,044

936

لاهيجان

 

5,017

16,290

8,657

7,633

ينگي کندي

509

1,596

839

757

لاهيجان

1,663

5,430

2,897

2,533

اسفهلان

1,587

4,939

2,597

2,342

اسپس

203

690

360

330

رادارتبريز

105

596

425

171

قلعه چه

60

163

81

82

نيروگاه حرارتي

114

361

187

174

شيخ حسن

776

2,515

1,271

1,244

خسروشاه

 

6,870

21,972

10,847

11,125

 جمعیت تبریز در سال 1390

نتایج سرشماری و جمعیت تبریز بر اساس سرشماری سال 1390 به صورت خلاصه به شرح زیر است:

 • جمعیت تمام بخش‌های شهرستان تبریز: 513،142 خانوار، 1،695،094 نفر، 858،097 مرد، 836،997 زن
 • جمعیت بخش مرکزی شهرستان تبریز: 502،004 خانوار، 1،656،868 نفر، 838،560 مرد، 818،308 زن
 • جمعیت بخش خسروشهر: 11،279 خانوار، 38،226 نفر، 19،537 مرد، 218،689 زن
 • جمعیت مناطق دهگانه تبریز: 455،494 خانوار، 1،494،998 نفر، 755،553 مرد، 739،445 زن

جمعیت تبریز در سال 1385

نتایج سرشماری و جمعیت تبریز بر اساس سرشماری سال 1385 به صورت خلاصه به شرح زیر است:

 • جمعیت تمام بخش‌های شهرستان تبریز: 513،142 خانوار، 1،695،094 نفر، 858،097 مرد، 836،997 زن
 • جمعیت بخش مرکزی شهرستان تبریز: 502،004 خانوار، 1،656،868 نفر، 838،560 مرد، 818،308 زن
 • جمعیت بخش خسروشهر: 11،279 خانوار، 38،226 نفر، 19،537 مرد، 218،689 زن
 • جمعیت مناطق دهگانه تبریز: 455،494 خانوار، 1،494،998 نفر، 755،553 مرد، 739،445 زن